CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

TDMS - Test Data Management Software

ETT program for alle typer testing.

TDMS (Test Data Management System) er en kraftig programvarepakke for testing med ISA testutstyr. Testresultatene lagres i TDMS for så å plukkes frem igjen neste gang samme utstyret skal testes slik at de nye testresultatene lett kan sammenlignes med de foregående testene. TDMS brukes til lagring og håndtering av testresultater fra test av alle typer relevern, test av strøm-og spenningstransformatorer, test av målere og måleverdiomformere, test av effektbrytere  med flere. TDMS kan brukes på følgende testapparater: DRTS, DRTS/3, DRTS/6, ART/3, T/1000, T/2000, T/3000, BER/3, CBA/1000.

        

Test av relevern

Automatisk og manuell test av Distansevern. Vi har laget ferdige testprogrammer for alle de mest kjente distanseverntypene fra AREVA, ASEA, ABB, ALSTOM, BBC, GE, GEC, Mitsubishi, SEL, Siemens, Toshiba og VATech. Her er det bare å legge inn respektive vernparametere og kjøre testen. Det er dessuten lett å teste distansevern manuelt eller bygge opp nye automatiske programmer etter eget ønske for de ulike typer distansevern.

Automatisk og manuell test av Andre typer vern. Vi har laget ferdige testprogrammer for en rekke forskjellige verntyper som for eksempel; overstrømsvern (konstanttid og invers), retningsbestemte vern, differensialvern, synkroniseringsutstyr med flere. Det er dessuten lett å teste alle vern manuelt eller bygge opp nye automatiske programmer etter eget ønske for de ulike typer vern.

Import av filer fra vern, feilskrivere mm. Vi kan både importere parametere fra distansevern i RIO format og importere COMTRADE filer fra vern, feilskrivere etc. for kontroll av vernfunksjoner under de samme forholdene (Playback transient signals and waveform generation).

Test av målere, måleverdiomformere og nettanalyseinstrumenter

Programmodulen Measurement Software Package inneholder program for test av energimålere, måleverdiomformere og nettanalyseinstrumenter.:

Test av målere iht IEC521.
Testprogram for test av energimålere klasse 1, 0,5 og 0,2. Resultater i både grafisk og tabellarisk form.

Test av måleverdiomformere.
TDMS er beregnet på test av alle de mest vanlige måleverdiomformerne: Spenning, strøm, frekvens og effekt. Programmet regner automatisk ut avvikene.

Test av nettanalyseinstrumenter.
TDMS har modul for test av nettanalyseinstrumenter iht IEC 61000-4-30. Blant parameterene som kan testes er frekvensendringer, dipper, overspenninger, spenningssprang, flicker, harmoniske, ubalanse med flere.

Test av strøm-og spenningstransformatorer og effekbrytere

Test av strøm-og spenningstransformatorer.
Med ISA Srl testapparater og TDMS kan vi også teste strøm-og spenningstransformatorer, bl.a. omsetningsforhold og magnetiseringskurver.

Test av effektbrytere
Vi har flere testapparater for test av effektbrytere, hvor TDMS brukes til bl.a. grafisk fremstilling og lagring av resultatene.Kompatibelt mot Windows 7, 8 og 10.

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE