CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Nye vern til alle Gullfaks plattformene

 

Nye vern til alle Gullfaksplattformene
Vi takker Statoil, Aibel og Siemens for en stor bestilling i forbindelse med moderniseringen av Gullfaksfeltet, GTU (Gullfaks Topside Upgrade).

De leverte vernene/feltenhetene fra VAMP inneholder vern, måling, programmerbar logikk, styring, feilskriver. Prosjektet er utført med Aibel AS på Gullfaks B og Siemens på Gullfaks A og C.
Utskiftning av felt og prosjekteringen er utført av Aibel og Siemens, mens vi står for programmering, testing og idriftsettelse av de leverte feltenhetene. Feltenhetene kommuniserer via TCP/IP (Modbus) og Profibus.

Prosjektet er ferdig for Gullfaks B, er nær slutten på Gullfaks A, mens Gullfaks C ferdigstilles i løpet av 2017. Da skal nesten alle vern på 6 kV og 13,8 kV-systemet på hele feltet være fra VAMP, i tillegg til komplett lysbuesystem.

Mer om feltenhetene fra
VAMP her


 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE