CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør
Achilles - Sellihca

Søk
 

Innlogging

Nye vern til alle Gullfaks plattformene

 

Nye vern til alle Gullfaksplattformene
Vi takker Statoil, Aibel og Siemens for en stor bestilling i forbindelse med moderniseringen av Gullfaksfeltet, GTU (Gullfaks Topside Upgrade).

De leverte vernene/feltenhetene fra VAMP inneholder vern, måling, programmerbar logikk, styring, feilskriver. Prosjektet er utført med Aibel AS på Gullfaks B og Siemens på Gullfaks A og C.
Utskiftning av felt og prosjekteringen er utført av Aibel og Siemens, mens vi står for programmering, testing og idriftsettelse av de leverte feltenhetene. Feltenhetene kommuniserer via TCP/IP (Modbus) og Profibus.

Prosjektet er ferdig for Gullfaks B, er nær slutten på Gullfaks A, mens Gullfaks C ferdigstilles i løpet av 2017. Da skal nesten alle vern på 6 kV og 13,8 kV-systemet på hele feltet være fra VAMP, i tillegg til komplett lysbuesystem.

Mer om feltenhetene fra
VAMP her


 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE