CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør
Achilles - Sellihca

Søk
 

Innlogging

VAMPSET Programvare

Den komplette programvaren for vern i VAMP-serien.

- Programvare for både parametere og feilskriver.
- Programvaren som gjør VAMP-produktene ennå mer brukervennlige.

Gratis programvare for betjening av alle VAMP enhetene

- Pålogging med passord for ulike tilgangsnivåer
- For nedlasting og opplasting av informasjon
- Grafiske vinkeldiagram
- Grafiske blokkerings-og utgangsmatriser
- Nedlasting og analysering av feilskriverfiler
- Online målinger som er spesielt nyttig under idriftsettelse
- Både online og offline modus
- RS232, RS485 og Ethernet kommunikasjon


Programvaren kan lastes ned her!


 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE