CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør
Achilles - Sellihca

Søk
 

Innlogging

Online isolasjonsovervåking

Hva er Partial Discharge (PD)

Partial Discharge (PD) er betegnelsen på elektriske overslag/gnister inne i et isolasjonsmedium eller på overflaten av elektrisk utstyr. På grunn av aldring, skade eller rett og slett produksjonsfeil oppstår det PD inne i isolasjonen i for eksempel motorer og generatorer, høyspente strøm-og spenningstransformatorer, isolatorer og gjennomføringer. Over tid vil dette alltid utvikle seg til det verre og til slutt resulterer det som regel i overslag mellom fase-jord (jordfeil).

På grunn av forurensing/skitt og fuktighet, spesielt i industrianlegg, oppstår PD også på overflaten av elektriske komponenter. Denne formen for PD kan til slutt også resultere i jordfeil, i det den lager ”bro” mellom to spenningsførende deler.

 

Hvordan måles/registreres Partial Discharge ?


Vi representerer ledende produsenter av PD måleutstyr og kompetanse;

 

ü      IRIS Power, som er spesialisert på bl.a. online måling/testing av PD med kapasitive givere på høyspente roterende maskiner (motorer og generatorer).

 

 

Det er mange ulike løsninger for å måle/registrere PD og de ulike løsningene passer best til måling/registrering på ulike komponenter.

 

Online PD-måling på roterende maskiner (motorer og generatorer) gjøres med kapasitive givere. På denne måten er det mulig å registrere de ekstremt korte spenningspeakene som kjennetegnes ved PD.

 

Når PD inntreffer, avgis det forskjellige ”energier”, som

ü      Elektromagnetisk (Radio, Lys, Varme)

ü      Lyd (Audio, Ultrasonic)

ü      Gass (Oson, Nitrogenoksyd)

 
Mer om utstyr for PD-testing i roterende maskiner her


Noen bilder av skader som er forårsaket av Partial Discharge

 

Skadet statorvikling pga
Partial Discharge


Statorvikling med luft-
lommer i isolasjonen

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE