CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Elkvalitetsmålinger og analyse

Blunker lyset ? Stopper produksjonen ? Kobles frekvensomformerne ut i utide ?
Andre uforklarlige situasjoner ?

Vi kan sannsynligvis hjelpe deg med å finne forklaringen.

Måling og analyse av elkvalitet.
Vi har kompetanse, instrumenter og analyseprogrammer for å kunne måle og analysere alle typer av elkvalitetsproblemer, som blant annet:

  • Avbrudd
  • Dipper
  • Transienter
  • Harmoniske
  • Flicker
  • RMS variasjoner
  • Spenningssprang

Vi kan gjøre langtidsmålinger for å studere spenningsvariasjoner mm., eller vi kan gjøre korttidsmålinger for å detektere spesifikke hendelser/problemer. Instrumentparken vår består i første rekke av PowerXplorer PX5, PowerVisaEncore Series, Medcal NT.

Offshore og onshore.
Vi har de nødvendige sertifikater for å kunne utføre oppdrag både offshore og onshore.

Vi nevner spesielt med tanke på offshoreinstallsjoner, at vi med PowerXplorer PX5 og PP1 kan gjøre meget detaljerte og grundige målinger/analyse av innrush forløp i forbindelse med motoroppstart og spenningssetting av transformatorer.

Analyse-og rapportarbeidet gjør vi selvfølgelig med DranView6.

Kanskje nettopp våre målinger og analyser kan spare deg for fremtidige uønskede og kostbare avbrudd eller ødelagt materiell.

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE