CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør
Achilles - Sellihca

Søk
 

Innlogging

Elkvalitetsmålinger og analyse

Blunker lyset ? Stopper produksjonen ? Kobles frekvensomformerne ut i utide ?
Andre uforklarlige situasjoner ?

Vi kan sannsynligvis hjelpe deg med å finne forklaringen.

Måling og analyse av elkvalitet.
Vi har kompetanse, instrumenter og analyseprogrammer for å kunne måle og analysere alle typer av elkvalitetsproblemer, som blant annet:

  • Avbrudd
  • Dipper
  • Transienter
  • Harmoniske
  • Flicker
  • RMS variasjoner
  • Spenningssprang

Vi kan gjøre langtidsmålinger for å studere spenningsvariasjoner mm., eller vi kan gjøre korttidsmålinger for å detektere spesifikke hendelser/problemer. Instrumentparken vår består i første rekke av PowerXplorer PX5, PowerVisaEncore Series, Medcal NT.

Offshore og onshore.
Vi har de nødvendige sertifikater for å kunne utføre oppdrag både offshore og onshore.

Vi nevner spesielt med tanke på offshoreinstallsjoner, at vi med PowerXplorer PX5 og PP1 kan gjøre meget detaljerte og grundige målinger/analyse av innrush forløp i forbindelse med motoroppstart og spenningssetting av transformatorer.

Analyse-og rapportarbeidet gjør vi selvfølgelig med DranView6.

Kanskje nettopp våre målinger og analyser kan spare deg for fremtidige uønskede og kostbare avbrudd eller ødelagt materiell.

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE