CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Synkronisering - En bryter

SPM-D10 og SPM-D11 seriene består av mikroprosessorbaserte synkroniseringsenheter som kan brukes på generatorer med Woodward turtall-/spenningsregulatorer eller andre kompatible regulatorer. SPM-D10 serien regulerer automatisk både spenning, frekvens og vinkel. Regulering kan skje med analogt signal eller pulsutgang. Programmeres via tastaturet eller PC. SPM-D11 har både synkroniseringsfunksjon og lastfordelingsfunksjon.

SPM-D10 Standard har to-fase måling av nett-og generatorspenninger, samt pulsutganger for regulering av turtall og spenning. SPM-D10 Standard har display med to linjer, samt lysdioder som fungerer som synkronoskop. Tilgangen til enheten er passorbeskyttet med tre nivåer. "Dead bus operation".

SPM-D10 Standard applikasjon

Option X (SPM-D10/X, SPM-D10/XN):
- Fritt programmerbare analoge utganger for regulering av turtall og spenning.
- PWM (Puls bredde modulert) utgang.

Option HJV (SPM-D10/HJV):

- 3fase måling av nettspenningen
- Nett Over-/underspenningsvern (ANSI 59/27)
- Nett Over-/underfrekvensvern (ANSI 81 O/U)
- Nett "Phase shift" vern (ANSI 78)
SPM-D10/HJV Applikasjon

Option N (SPM-D10/N, SPM-D10/XN):
- Utvidet hjelpespenningsområde: 90-265V AC/DC

SPM-D11 Standard har to-fase måling av nett-og generatorspenninger, samt pulsutganger for regulering av turtall/last og spenning/effektfaktor. SPM-D11 Standard har display med to linjer, samt lysdioder som fungerer som synkronoskop. I tillegg til lastfordelingsfunksjoner har SPM-D11 en rekke vernfunksjoner. Tilgangen til enheten er passorbeskyttet med flere nivåer. "Dead bus operation".

Option X (SPM-D11/LSXR):
- Fritt programmerbare analoge utganger for regulering av turtall/last og spenning/effektfaktor.
- PWM (Puls bredde modulert) utgang.
 


 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE