CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Allsidig nettanalysator som egner seg for litt av hvert

  • Instrument med stor minnekapasitet og fjernavlesningsmuligheter for lengre måleperioder
  • Instrument som er små og enkle å transportere 
  • Instrument som er enkek å koble opp og ned
  • Instrument som kan tilkobles både skinner/kabler og strømtransformator sekundærkretser

Dette er egenskaper som gjør at dette instrumentet passer for både langvarige og kortvarige måleperioder.

MEDCAL STII Compact Måler trefase spenning og strøm.
 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE