CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Allsidige nettanalysatorer som egner seg for litt av hvert

  • Instrumenter med stor minnekapasitet og fjernavlesningsmuligheter for lengre måleperioder
  • Instrumenter som er små og lette å transportere 
  • Instrumenter som er enkle å koble opp og ned
  • Instrumenter som kan tilkobles både skinner/kabler og strømtransformator sekundærkretser

Dette er egenskaper som gjør at disse instrumentene passer for både langvarige og kortvarige måleperioder.

MEDCAL NT Måler trefase spenninger
MEDCAL ST Måler trefase spenninger og strømmer

Medcal ST II
Medcal ST II
 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE