CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Slik fungerer ITS


Under normal drift tilføres vernet strømmer og spenninger fra
respektive strøm-og spenningstransformatorer samt strømforsyning.
Her er testpluggen ennå ikke satt inn.


ITS testplugg berører testblokken. Strømmen kan flyte gjennom
A-siden på testpluggen og dermed sikkert gjennom kortslutningens
"Make before Brake"-funksjon. Kontaktene i testblokken er ennå ikke
åpnet og vernet tilføres fortsatt strømmer og spenninger.


ITS testplugg er nå helt trykket inn i testblokken. Da "styres"
strømmer og spenninger til A-siden av testpluggen. Vernet er
dermed helt isolert, og injeksjon av teststrømmer og spenninger
kan skje trygt via B-siden av testpluggen.

Automatisk tilkoblings-og frakoblingssekvens. Når ITS testplugg
settes inn i testblokken, skjer en sikker tilkoblingssekvens. Med lange 
"pinner" åpnes utløsekretsen først for å unngå uønsket utkobling.
Deretter kortsluttes strømkretsene i testpluggen og spenningene
isoleres fra vernet, men er tilgjengelige på testpluggens A-side. 

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE