CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

PTW HI_WAVE - Harmoniske studier/beregninger
 
 

Feil og tap på grunn av overharmoniske har blitt et mer og mer vanlig problem i elektriske nett. En av årsakene er utvidet bruk av frekvensomformere.

For nye nett kan HI_WAVE beregne overharmoniske på forhånd slik at nettet kan dimmensjoneres for å eliminere/minimalisere dette problemet.

For eksisterende nett kan HI_WAVE brukes for å beregne filter og studere filterplassering før det installeres. Hele nettet kan studeres for å finne overharmoniske og resonans.

HI_WAVE viser forstyrrelsenes kurveform. spektrum. nivåer og fasevinkler. HI_WAVE inneholder et brukerdefinert bibliotek med de aller fleste harmoniske kildene du har behov for i ditt system.

Harmoniske kilder kan plasseres på ulike steder i nettet.

Kondensatorbatterier og filter kan inkluderes i studier av strøm-og spenningsforstyrrelser. i resonans impedans beregninger og i harmonisk lastflyt studier.

HI_WAVE benytter state-of-the-art sparse matrix og current injection method for hurtige og nøyaktige beregninger. Harmonisk strøm injiseres i systemet der hvor den harmoniske kilden er plassert for å undersøke virkningen på selve systemet og på systemets respons.

Filterberegningene er interaktive for å gjøre elimineringen av overharmoniske lettere. HI_WAVE´s unike modelleringsteknikk gir det beste resultatet.

I likhet med de andre PTW-modulene. bruker HI_WAVE felles database. så du lett kan undersøke dine eksisterende prosjekter.

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE