CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Vernmoduler for montering innfelt, utenpåliggende og i 19" rack. 

Overstrøm-og jordfeilvern for generelle applikasjoner med eller uten automatisk gjeninnkobling.                                                                        
- Overstrømsvern; både retningsbestemt og ikke retningsbestemt
- Jordfeilvern; både retningsbestemt og ikke retningsbestemt
    
Les mer her
                                                                         
Spenningsvern, frekvensvern, mains decoupling. 
Vector surge, ROCOF, Over-og Underfrekvensvern, Over-og underspenningsvern. Vern for spesielle applikasjoner som for eksempel co-generation, loadshedding og jordspenningsvern (Uo>).

Les mer her
Multifunksjon generatorvern, mains decoupling.
Retureffektvern, rotor jordfeilvern, overeffektvern, ubalansevern, tap av magnetiseringsvern mm.

Les mer her og her
Motorvern
Termisk overlastvern, Ubalansevern, Låst rotorvern, Startbegrenser, Understrømsvern, Jordfeilvern

Les mer her
Differensialvern

Les mer her
Andre vern / releer
Lock-out rele, Utløsekretsovervåkingsrele, Gjeninnkoblingsrele, Testblokk

Les mer her
 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE