CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

PTW I*SIM - Transient stabilitetsberegninger/studier
 
 

Med I*SIM (Industrial Simulation Study Module) kan du få et klart bilde av hvordan ulike feil/forstyrrelser påvirker stabiliteten i et elektrisk nett. I*SIM kan simulere alle typer av balanced network disturbances. som for eksempel bortfall av hovednett. fast transfer switching. motor starter. utløsning og gjeninnkobling. lastfrakobling og oppdeling.

I*SIM gir tilnærmet ubegrensede muligheter for å kontrollere de ulike situasjonene. og lar deg presentere resultatene grafisk til skriver. plotter etc.

Ved å bruke form features kan du skrive ut I*SIM grafikk ved siden av for eksempel enlinjeskjema. TCC -kurver og rapporter.

Ennå bedre er det at du. med I*SIM. kan bruke tiden til å faktisk analysere data i stedet for å bearbeide data.

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE