CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

ICE / CEE - Relevern med lang fartstid også i Norge

              CEE - relevern er i dag levert til en rekke installasjoner i Norge, spesielt til offshore installasjonene i Nordsjøen. Her beskytter vernene utstyr som sørger for kraftforsyning til viktige funksjoner for å opprettholde olje-og gassproduksjonen. I tillegg er vernene også installert på viktige industrianlegg på land. Mange av vernene har vært i drift siden oljeeventyret i Nordsjøen startet. Vernene er av høy kvalitet, noe den lange, problemfrie driftstiden beviser. Vernene er i stor grad programmerbare, og kommunikasjon kan skje med MODBUS protokoll.


 

RMS 711
RMS 761
RMS 791
TMS 711
TMS 714
TMS 761
Enfaset overstrømsvern eller jordfeilvern
Trefase overstrømsvern
Trefase overstrømsvern og jordfeilvern
Enfase over-/underspenningsvern
Jordfeilvern (Uo>)
Trefase over-og underspenningsvern 

RMS/TMS 700 brosjyre
RMS/TMS 700 Manual
RMS 711 Bestillingsskjema
RMS 761 Bestillingsskjema
RMS 791 Bestillingsskjema
TMS 711 Bestillingsskjema
TMS 714 Bestillingsskjema
TMS 761 Bestillingsskjema
                                           

RMS 7992
RMST 7992
Trefase overstrømsvern og jordfeilvern
Trefase overstrømsvern og jordfeilvern m/termisk
funksjon

 

RMS 7000 Brosjyre
RMS 7000 Manual
RMS 7992 Bestillingsskjema
RMST 7992 Bestillingsskjema

RMSD 7912
RMSD 7921
Retningsbestemt jordfeilvern
Retningsbestemt overstrømsvern                    


 

RMSD 7900 Brosjyre
RMSD 7900 Manual
RMSD 7912 Bestillingsskjema
RMSD 7921 Bestillingsskjema
 

TMS 7003
TMS 7004
Trefase over-og underspenningsvern  
Trefase over-og underspenningsvern


 
TMS 7000 Brosjyre
TMS 7003 Bestillingsskjema
TMS 7004 Bestillingsskjema

IMM 7960        
IMM 7990

Motorvern med termisk overstrøm, to tidskonstanter,
termisk forvarsel (bare IMM 7990), kortslutning, jordfeil,
låst rotor, startbegrenser (bare IMM 7990), ubalanse,
for lang start, understrøm.
 

IMM 7000 Brosjyre
IMM 7000 Manual

IMM 7960 Bestillingsskjema

IMM 7990 Bestillingsskjema

DMS 7001
DMS 7002

Motor/generator diffvern                   
Transformator diffvern                  

 

DMS 7000 Brosjyre
DMS 7002 Manual
DMS 7001 Bestillingsskjema
DMS 7002 Bestillingsskjema

GMS 7001
GMSH 7001
GMSH 7002
GMSV 7001        
GMSx 7001 er generatorvern. Typebetegnelsen indikerer
hvordan vernet detekterer jordfeil (Io eller Uo). Vernene
inneholder termisk overlast, ubalanse, tap av magnetisering,
underimpedans, overstrøm, over-og underspenning, overflux,
over-og underfrekvens, retureffekt, over-og undereffekt,
jordfeil.
GMSx 7002 er vern for synkronmotorer, og inneholder i
tillegg tap av synkronisme og låst rotor/for lang start. 

 

GMS 7000 Brosjyre
GMS 7001 Manual
GMS 7001 Bestillingsskjema
GMSH 7001 Bestillingsskjema
GMSH 7002 Bestillingsskjema
GMSV 7001 Bestillingsskjema

NPI 800
NPIH 800
NPM 800
NPU 800
           
Trefase overstrøm og jordfeilvern (optional retn.bestemte vern)
Enfase sensitivt jordfeilvern (optional retningsbestemte vern)
Motorvern
Trefase over-og underspenningsvern
 
NPI 800 Brosjyre
NPIH 800 Brosjyre
NPM 800 Brosjyre
NPU 800 Brosjyre
Øvrige vern
fra CEE
Dersom du har spørsmål om øvrige / gamle CEE-vern, er det bare å kontakte oss.  
 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE