CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

PTW IEC 909 - Kortslutningsberegninger iht IEC 909
 
 

IEC_FAULT beregner kortslutningstrømmer iht IEC 909 Standard.
IEC_FAULT beregner både 3-fase. 1-fase til jord. 2-fase til jord og fase-fase. feil.

Brukerdefinert spenningsfaktor tabell for pre-fault spenninger
Jordfeil returstrøm ved 2-fase til jord feil.

Mulighet for å bruke lastflyt resultat for å fastsette pre-fault spenninger

Modellerer
* transformator-og generator jordingsimpedanser.
* transformator trinn i alle 3 symmetriske komponent-systemene

Komplett representasjon av både positive-. negative og zero sequence systemene.
Beregner både nær/fjern og meshed/nonmeshed status for hver kilde.

Rapporterer:
* positive, negative og zero sequence Thevenin impedanser på hver bus.
* total initial symmetrical apparent power. Sk.
* total aperiodic komponent av kortslutningsstrømmen. Idc ved Tmin.
* total peak strøm. Ip.
* symmetrisk breaking current. Ib ved brukerspesifisert Tmin.
* symmetrisk steady-state strøm. Ik
* system branch flow for hvert feilsted

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE