CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
VAMP
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Lysbue i elektriske anlegg - ødeleggende og farlig

             

Lysbue i elektriske anlegg utvikler seg ekstremt hurtig og er både ødeleggende og farlig. I løpet av noen få millisekunder kan lysbuen ha utviklet både trykk og temperatur som er i stand til å ødelegge materiell og skade personell. Det er derfor viktig å få slukket lysbuen så hurtig som mulig. Vanlige vern ser ikke alltid en lysbue, da feilstrømmen kan være for liten, spesielt i startfasen. Utkoblingstiden kan derfor bli alt for lang. Utkoblingstid med vanlig vernsystemer kan være flere hundre millisekunder, noe som er kritisk lenge for utvikling av en lysbue. Ved å bruke lysbuevern, kan utkoblingstiden reduseres til 40-60 millisekunder inklusive brytertid, noe som betyr at lysbuen slukkes og skadeomfanget begrenses dramatisk. 

Vi har utstyret du trenger.

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE