CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Kompatibilitet?
Programvaren for Medcal er kompatibel med Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 og Windows 8.
UNIX OS, som Linux og Mac OS X er dessverre ikke støttet.
For nyere utgaver av Windows (Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 10) og spesielt 64bits utgaven av disse, krever at versjon 6.3 av driver benyttes.
Driveren er felles for alle Medcal instrumenter med USB kommunikasjon og fungerer med både 32 og 64bits OS.
Driver finner du her!
 
Hvor ofte må instrumentene kalibreres?
Alle instrumenter som brukes for å verifisere elektriske forhold bør kalibreres en gang i året. Dette er en bransjestandard.
Er det lengre enn 1 år siden Medcal instrumentet er kalibrert, kan det sendes til CEE for kalibrering.
Kalibrering innebærer ikke bare justering av instrumentenes målenøyaktighet, men også oppgradering av instrumentets styringsprogramvare.
 
Feil klokke/dato?
Kan oppstå hvis instrumentet har stått over lengre tid uten spenning eller hvis batteriet er ødelagt.
Prøv å lade opp batteriet ved å sette spenning på instrumentet i 24 timer og sjekk klokke/dato igjen. La så instrumentet stå uten spenning i
noen timer, for så å sjekke klokke/dato. Er klokke/dato fremdeles feil, bør instrumentet sendes inn til oss for batteribytte/batterisjekk.
Det er også viktig å merke seg at instrumentet IKKE skifter mellom sommer/vintertid automatisk. Dette må gjøres manuellt.
 
Hvorfor blir minnet hurtig fylt opp?
Block Size / Recording Intervall er satt for lavt.
Dip-level og eller Surge level er satt ugunstig i forhold til faktisk målt spenning.
Transient Threshold kan være satt for lavt (Medcal/H og Multimedcal) Medcal/H måler spenningen mot jord, og ved
dårlige jordforhold vil instrumentet kunne fylles opp med jordfeil.
Det kan være bedre å sette triggegrensene høyt i Medcal/H, for å unngå dette (Bruke f. eks Dip-Level=0V, Surge=253V og threshold=min100V på kanal 2). [PARA]Ellers bør man endre triggetersklene hvis de faktisk målte verdiene ligger rundt triggenivåene.
 
Hvorfor feilmeldingen: ”Invalid pointer operation”?
Oppstår når det lastes ned data fra instrumentet som ikke er i kronologisk
rekkefølge. Feilmeldingen kan oppstå hvis instrumentet blir flyttet fra sted
til sted uten at data blir lastet ned i mellomtiden. Hvis dette skjer tyder
det på at batteriet ikke er i orden og at klokken stopper/blir endret når
instrumentet ikke er plugget i stikkontakt. Feilmeldingen kan også oppstå
hvis klokken blir stilt i instrumentet mens instrumentet fortsatt inneholder
data (overlappende data).
For å unngå denne feilmeldingen bør du ta følgende forhåndsregler:
* Slett alltid gamle målinger i instrumentet før instrumentet settes
ut til å måle. Hvis instrumentet skal måle på flere plasser uten at det
lastes ned i mellomtiden bør man huske å heller ikke stille klokken.

* Hvis feilmeldingen allikevel kommer ved nedlasting vil det i de fleste
tilfeller løse problemet å ta instrumentet ut av stikkontakten, sette det
inn igjen for så å la det måle i minimum 2 Block Size intervaller. Deretter
kan det gjøres et nytt nedlastingsforsøk.
 
Hvorfor feilmeldingen: ”Timeout, closing connection”?
Forårsakes av at det ikke oppnås kontakt med instrumentet.
Er kommunikasjonskabelen tilkoblet?
Sjekk at lysdioden blinker.
Sjekk at korrekt kommunikasjonsport er valgt (Com 1- 9).
 
Ikke kommunikasjon med instrumentet?
Dårlig kontakt i tilkoblingskabel eller ikke-påslått instrument (sjekk lysdiodens status).
Tilkoblet via dockingstasjon; prøv direkte tilkobling til datamaskin / evt annen tilkoblingsport (USB).
Feil programvareversjon ihht instrument; Medcal, Medcal H og MultiMedcal må benytte versjon 2.5.18. Medcal N, Medcal NT og Medcal ST bør benytte siste tilgjengelige versjon.

Lysdiodens status indikerer følgende:
  • Blinkende diode indikerer at instrumentet er operativt og at logging av data pågår.
  • Fast lys i diode indikerer pågående kommunikasjon (nedlasting av data / instrumentsetup) eller at det har oppstått feil (ved feil så må instrumentets restartes ved koble det fra-til kontakten).
  • Ingen lys i dioden indikerer en hardwarefeil (må da sendes inn for kontroll / reparasjon). Obs!! Sjekk at instrumentet er tilkoblet stikkontakten/påslått.
 
Finner du ikke tilkoblet instrument i MedcalScope?
Er driver installert? Alle USB-instrumenter må ha driver installert, for å kunne kommunisere mot MedcalScope. Driver finner du her! 
Er instrumentet tilkoblet etter at programmet er startet? Dette vil resultere i at programmet ikke klarer å lese status på USB-porten.
Programmet må startes ETTER at instrumentet er tilkoblet og/evt påslått.
 
Forleng batteriets levetid
VIKTIG INFORMASJON - God batterikapasitet er avgjørende for instrumentenes funksjon.
  • MEDCAL
  • MEDCAL/H
  • MultiMEDCAL
  • MEDCAL/N
  • MEDCAL/NT
  • MEDCAL/ST

MEDCAL-instrumentene inneholder et oppladbart batteri.
Når instrumentet eller batteriet er nytt (se Reparasjons-/servicerapporten) skal instrumentet være tilkoblet spenning (plugget inn i stikkontakten) i minst 24 timer før det settes ut for å måle hos kunde. Husk at MultiMEDCAL, Medcal NT og Medcal ST må slås på med bryteren bak på instrumentet.
Når instrumentet ikke er utplassert hos kunde, bør det alltid stå tilkoblet spenning (plugget inn i stikkontakten); for eksempel på kontoret.
Sjekk at lysdioden blinker når instrumentet er tilkoblet.
Ved å følge disse enkle anvisningene varer batteriet lengst.

 

Har du andre spørsmål du trenger svar på så kontakt oss her!

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE