CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Nettberegninger og studier

Nettberegninger og studier
Har du oppdaterte kortslutningsberegninger og releplaner for nettet ditt ?

Nettberegninger og studier.
Ved hjelp av det brukervennlige beregningsprogrammet Power*Tools for Windows (PTW) og allsidig kompetanse, kan vi gjøre de fleste beregninger og studier av elektriske nett, som for eksempel:

  • Kortslutningsberegninger, bl.a. iht IEC909 og IEC363
  • Lastflyt og spenningsfallanalyser
  • Transient motorstartsimuleringer
  • Relekoordineringsplaner
  • Dimmensjonering og plassering av filter
  • Studier og beregninger av overharmoniske
  • Transient stabilitetsstudier

Våre innholdsrike biblioteker inneholder de aller fleste relevern, brytertyper, sikringer, motortyper, transformatorvarianter mm, og de som eventuelt mangler, legger vi raskt inn selv.
Den kraftige og fleksible rapportgeneratoren presenterer resultatene på en lettfattelig og oversiktlig måte.
Dersom du allerede har PTW, men ikke har ressurser til å legge inn data for å komme i gang, er vi selvsagt også behjelpelig med dette.
Et annet løsning kan være at du kjøper både PTW og den første jobben med å legge inn data fra oss.
Vi finner alltid en løsning som passer for deg - og dersom du sender oss en forespørsel, vil du bli overrasket over prisen.

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE