CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Om PTW
Dapper
Captor
IEC 909 & IEC 363
TMS
HI_Wave
I*SIM
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Nettberegninger med Power*Tools for Windows

SKM har nå distribuert PTW til elektroindustrien i mer enn 35 år. De er stolte av å være markedsledende på programvare for beregninger av elektriske nett. PTW er et meget kraftfult program uten at det går ut over brukervennligheten og SKM kan skryte av å ha de aller fleste av verdens største konsulentselskaper på kundelisten.

Kontakt oss for ytterligere informasjon / demonstrasjon!!

Moduler Beskrivelse
Dapper Modul for lastflyt, spenningsfall, kortslutningsberegninger (comprehensive), dimensjonering av tafoer og kabler samt MCC lastrapporter
Captor Modul for selektivitetsberegninger, med tid/strøm diagrammer og generering av settingtabeller.
IEC909 Modul for kortslutningsberegninger iht IEC 60909 (landbaserte anlegg)
IEC363 Modul for kortslutningsberegninger iht IEC 61363 (marine anlegg)
TMS Modul for transient motorstart analyse
HI_Wave Modul for simulering av resonans og harmoniske forstyrrelser
I*Sim Modul for analyse av transient stabilitet

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE