CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør
Achilles - Sellihca

Søk
 

Innlogging

 
Vi er et norsk salgs-og ingeniørselskap som har spesialisert oss på produkter og kompetanse for å  BEDRE NORSK ELKVALITET. Satsningsområdene våre er Relevern og Nettanalyse og våre kunder er både kraftleverandører, kraftdistributører, kraftforbrukere og konsulenter.

Vi skal være kundenes naturlige førstevalg på våre satningsområder.

For å nå vårt mål har vi utviklet god egenkompetanse i tillegg til at vi distribuerer gode produkter fra solide leverandører.

I tillegg til relevern og nettanalyseinstrumenter, leverer vi også

  • Måletransformatorer
  • Beregningsprogrammer
  • Testutstyr
  • Måleverdiomformere
  • Annet tilbehør

For ytterligere å komplettere hovedaktivitetsområdene, kan vi levere service og tjenester som for eksempel:

  • Nettanalyser
  • Verntesting

Alle service- og tjenesteoppdrag utføres med det mest moderne utstyr.

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE