CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

 
Vi er et norsk salgs-og ingeniørselskap som har spesialisert oss på produkter og kompetanse for å  BEDRE NORSK ELKVALITET. Satsningsområdene våre er Relevern og Nettanalyse og våre kunder er både kraftleverandører, kraftdistributører, kraftforbrukere og konsulenter.

Vi skal være kundenes naturlige førstevalg på våre satningsområder.

For å nå vårt mål har vi utviklet god egenkompetanse i tillegg til at vi distribuerer gode produkter fra solide leverandører.

I tillegg til relevern og nettanalyseinstrumenter, leverer vi også

  • Måletransformatorer
  • Beregningsprogrammer
  • Testutstyr
  • Måleverdiomformere
  • Annet tilbehør

For ytterligere å komplettere hovedaktivitetsområdene, kan vi levere service og tjenester som for eksempel:

  • Nettanalyser
  • Verntesting

Alle service- og tjenesteoppdrag utføres med det mest moderne utstyr.

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE