CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Online isolasjonsovervåking fra Techimp

Hva er Partial Discharge (PD)
 

Partial Discharge (PD) er betegnelsen på elektriske overslag/gnister inne i et isolasjonsmedium eller på overflaten av elektrisk utstyr. På grunn av aldring, skade eller rett og slett produksjonsfeil oppstår det PD inne i isolasjonen i for eksempel motorer og generatorer, høyspente strøm-og spenningstransformatorer, isolatorer og gjennomføringer. Over tid vil dette alltid utvikle seg til det verre og til slutt resulterer det som regel i overslag mellom fase-jord (jordfeil).

På grunn av forurensing/skitt og fuktighet, spesielt i industrianlegg, oppstår PD også på overflaten av elektriske komponenter. Denne formen for PD kan til slutt også resultere i jordfeil, i det den lager ”bro” mellom to spenningsførende deler.

 

Hvordan måles/registreres Partial Discharge ?

For å overvåke dette, så må man måle over tid. Det er ikke mulig å ta én spotmåling for å finne ut om systemet kommer til å få en feil i nærmeste framtid, siden mange systemer kan ha høye verdier av PD uten at det er skadelig. Målingene må tas over en periode for å etablere en trend.

 Målingene kan både utføres av portabelt utstyr som monteres midlertidig (Aquila)  eller av utstyr som monteres for kontinuerlig overvåking (PD Hub). Jevnlige målinger vil danne en trend for systemet, og gi en indikasjon på om PD-nivået øker eller holder seg stabilt. PD-aktivitet som øker, vil indikere et problem som bør utbedres. 

 

Techimp har mange ulike løsninger for å måle/registrere PD. Utstyret kan bruke eksisterende tilkoblingspunkter hvis dette er installert, eventuelt så kan det installeres nye punkter: Techimps sensorer. 

For transformatorer er det i tillegg til PD-målinger mulig å få gassanalyse (DGA) for å overvåke oljen i transformatorer og tan-delta måling.

Det er mulig å ta disse målingene online, dvs. med utstyret i normal drift. Dette vil gjøre at trenden vil være basert på normale driftstilstander, og ikke ved hjelp av testutstyr og en offline test. Hvis man ikke har tilgjengelige målepunkter på utstyret, så kan dette monteres slik at framtidige målinger kan gjøres uten å måtte slå av utstyret. Målinger gjøres på noen minutter hvis målepunkter er tilgjengelige.

Online PD-måling på roterende maskiner (motorer og generatorer) gjøres med kapasitive givere. På denne måten er det mulig å registrere de ekstremt korte spenningspeakene som kjennetegnes ved PD.

Eksempel på monitorering av HV kabel:
 


Oppkobling for hvert enkelt målepunkt på HV-kabelen, kan se slik ut:Generell informasjon om Techimp og deres teknologi.

Mer informasjon om Techimp sine løsninger for overvåkning av transformatorer.


 


 

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE