CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Roterende maskiner
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Online isolasjonsovervåking

Hva er Partial Discharge (PD)

Partial Discharge (PD) er betegnelsen på elektriske overslag/gnister inne i et isolasjonsmedium eller på overflaten av elektrisk utstyr. På grunn av aldring, skade eller rett og slett produksjonsfeil oppstår det PD inne i isolasjonen i for eksempel motorer og generatorer, høyspente strøm-og spenningstransformatorer, isolatorer og gjennomføringer. Over tid vil dette alltid utvikle seg til det verre og til slutt resulterer det som regel i overslag mellom fase-jord (jordfeil).

På grunn av forurensing/skitt og fuktighet, spesielt i industrianlegg, oppstår PD også på overflaten av elektriske komponenter. Denne formen for PD kan til slutt også resultere i jordfeil, i det den lager ”bro” mellom to spenningsførende deler.

 

Hvordan måles/registreres Partial Discharge ?


Vi representerer ledende produsenter av PD måleutstyr og kompetanse;

 

ü      IRIS Power, som er spesialisert på bl.a. online måling/testing av PD med kapasitive givere på høyspente roterende maskiner (motorer og generatorer).

 

 

Det er mange ulike løsninger for å måle/registrere PD og de ulike løsningene passer best til måling/registrering på ulike komponenter.

 

Online PD-måling på roterende maskiner (motorer og generatorer) gjøres med kapasitive givere. På denne måten er det mulig å registrere de ekstremt korte spenningspeakene som kjennetegnes ved PD.

 

Når PD inntreffer, avgis det forskjellige ”energier”, som

ü      Elektromagnetisk (Radio, Lys, Varme)

ü      Lyd (Audio, Ultrasonic)

ü      Gass (Oson, Nitrogenoksyd)

 
Mer om utstyr for PD-testing i roterende maskiner her


Noen bilder av skader som er forårsaket av Partial Discharge

 

Skadet statorvikling pga
Partial Discharge


Statorvikling med luft-
lommer i isolasjonen

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE