CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

CEE Energiteknikk AS ble stiftet i 1989, og er et heleid norsk salgs-og ingeniørselskap.Våre elektrotekniske / elektroniske produkter og løsninger er til dels avanserte og kompetansekrevende. Vi har derfor et nært samarbeid med produsenter med høye krav til kvalitet, samtidig som vi stiller høye krav til eget kompetansenivå.
Dette gjør oss til en komplett leverandør av produkter, kompetanse, service og tjenester.
Våre mange stabile kunder innen bl.a. onshore og offshore industri og elforsyning verdsetter den unike kompetansen dette gir.

 

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE