CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør
Achilles - Sellihca

Søk
 

Innlogging

Test av relevern

Test av relevern mm
 
Vi kan teste nesten hva som helst, nesten når som helst og nesten hvor som helst.
Vi bruker markedets mest moderne testutstyr, både manuelt og automatisk.

Nesten hva som helst:
Digitale, elektroniske og elektromekaniske relevern:

Strømreleer, spenningsreleer, effektreleer, retningsbestemte jordfeilvern, differensialvern, motorvern, frekvensreleer, synkronisering, distansevern, impedansevern...

VAMP, ICE/CEE, SEG, ABB, Siemens, SEPAM, Jacobsen Elektro, Alstom...

Nesten hvor som helst:
Offshore, onshore, innland, utland...

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE