CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

ITS - Integrert Test System for testing av alle typer vern 

Et nøytralt alternativ som passer til alle fabrikat og alle typer.             

  • Økt sikkerhet
  • Bedre effektivitet
  • Mindre plass
  • Lav kontaktmotstand
  • Robust system                                      


Sikkert
MED ITS slipper du å åpne strøm-og spenningskretser manuelt, og eliminerer dermed risikoen for åpne strømkretser, kortsluttede spenningskretser og uønsket bryterutløsning. Tilhørende testplugg og testblokk er mekanisk forriglet for å forhindre feilkobling. Strømkretsene kortsluttes automatisk. Systemet er berøringssikkert.
Effektivt
Med ITS effektiviseres testarbeidet betraktelig, bl.a. ved at du slipper oppkobling hver gang du skal teste nytt vern som er likt det forrige du testet.
Økonomisk
Med ITS kan du tilpasse antall poler etter behov. Dermed unngår du å måtte kjøpe poler som ikke brukes, og du spare både plass og penger.


 


 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE