CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør
Achilles - Sellihca

Søk
 

Innlogging

Tilbehørskategorier

MEDCAL
MEDCAL H 
MEDCAL N
MEDCAL NT
MEDCAL ST
MultiMEDCAL

Her finner du tilbehør til Medcal instrumenter, som 

 • solide kofferter for oppbevaring og transport
 • måleledninger og kommunikasjonskabler
 • strømprober mm

PowerVisa
PowerGuide
PowerXPlore
r

Her finner du tilbehør til våre håndholdte instrumenter, som

 • solide kofferter for oppbevaring og transport
 • måleledninger og kommunikasjonskabler
 • strømprober, strømforsyninger mm

ENCORE Series
stasjonære og
flyttbare

Her finner du tilbehør til Encore Series Datanode, som

 • solide kofferter for oppbevaring og transport
 • måleledninger, kommunikasjonskabler og festebraketter 
 • strømprober, strømforsyninger, målemoduler mm

VAMP 100-serien
VAMP 200-serien
VAMP 40

Her finner du tilbehør til Vamp relevern, som.

 • Eksterne kommunikasjonskonvertere og kommunikasjonskabler
 • Ekstra alarmtablå mm 
   

VAMP 120
VAMP 121
Vamp 221

Vamp 321

Her finner du tilbehør til Vamp lysbuevern, som

 • Ulike sensorer og kabler 
 • Ekstra påbyggingsmoduler mm
   

PQube

Her finner du tilbehør til PQube, som

 • Strømforsyning
 • Ethernetmodul
 • Strømmoduler og strømtransformatorer

 

                   

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE