CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Tilbehør til strøm-og spenningstransformatorer

Ferroresonansmotstand for spenningstransformatorer.
  • Kobles til åpen deltavikling og undertrykker høye og lave frekvenser
  • Komplett med både motstand og spole
Mer om type BE
Ekstra belastning i strømtransformatorenes sekundærkretser.
  • Standardverdier 1, 1.5, 2.5, og 4VA
  • Ingen fasevinkelfeil
  • Solid, berøringssikker tilkobling
  • Monteres lett på DIN-skinne
Mer om type WSR
Komplette trefase tilleggsmotstander for strøm-og spenningstransformatorer.
  • Spesielt for avregningsmåling
  • Plomberbar
  • Maks 50o omgivelsestemparatur
  • Passer de fleste applikasjoner
Mer om VSR600 (for spg.trf) og WSR600 (for str.trf.)
 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE