CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Tilstandskontroll av elektriske anlegg.

Tilstandskontroll av elektriske anlegg er et vidt begrep. Når vi snakker om elektriske anlegg tenker vi først og fremst på høyspentanlegg, som for eksempel trafostasjoner og trafokiosker. Dette er anlegg som er viktige for kraftforsyningen, og som derfor inneholder viktige komponenter, som effektbrytere, skillebrytere, relevern, måletrafoer, batteribanker med mer. Dette er kritiske komponenter som ALLE må være i orden for at kraftforsyningen skal fungere optimalt.

 • Effektbrytere må være i stand til å koble ut store kortslutningsstrømmer på den tiden som er forventet.
 • Relevernene må være rett innstilt og gi utkoblingspuls til bryteren på den tiden som forventet.
 • Batteriene må være i stand til å forsyne viktige komponenter med uavbrutt spenning.
 • Måletrafoene må være dimmensjonerte iht kravspesifikasjoner.
 • Alle måle-og styrekretsene må være inntakte.

For at vi skal være mest mulig sikre på at alt dette fungerer som tiltenkt, må det av og til utføres tester. Etter hvert som utstyret eldes, er det nødvendig med hyppigere tester. Det er mange meninger om hvor ofte utstyr og funksjoner skal testes, men det uansett bedre å teste med litt lengre intervall enn å ikke teste i det hele tatt. Vi har flere ganger erfart at utstyr ikke fungerer og at det heller ikke har vært testet på mange år, hvis noen i det hele tatt kan huske at det har vært testet.

Testing krever både erfaring, god kompetanse, gode rutiner og godt testutstyr, og det er her vi kan tilby både utstyr og tjenester.

 

 

   

 

Vi kan først og fremst tilby testutstyr, og vi har et stort utvalg av ulike testapparater, bl.a.;

 • Reletestutstyr, både manuelt og automatisk, samt primærinjeksjonsutstyr.
  For bl.a. å teste at utløsetider og nivåer er stabile og innenfor gitte toleranser.
 • Batteritestutstyr.
  For bl.a. å teste at batterikapasiteten ikke er svekket.
 • Brytertestutstyr.
  For bl.a. å teste brytertider, hastighet, overgangsmotstander.
 • Måletrafotestutstyr.
  For bl.a. å teste omsetningsforhold og magnetiseringskurver.
 • Overspenningsavledertest.
 • PD (Partial Discharge) måleutstyr.
  For bl.a. å avdekke PD-aktiviteter på et tidligst mulig stadium.

 Med dette testutstyret er en viktig del kravet til vellykket testing oppfyllt.

 

Dersom du ikke har egne ressurser til å utføre testingen selv, kan vi tilby våre tjenester.

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE