CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

  • Selvstendig enhet
  • 4 følere
  • 2 soner
  • 2 tripreleer
  • Kan tilkobles I> fra ekstern enhet
  • Monteres på DIN-skinne
  • Monteres "flush" (Option)
  • Selvovervåkingen omfatter også følerne

VAMP 120 er en hovedenhet for mindre og større systemer. VAMP 120 kan tilkobles 4 følere fordelt på 2 soner, som har hvert sitt triprele. For å oppnå ytterligere sikker utkobling, kan signal fra ekstern enhet (overstrømsvern / annet lysbuevern) tilkobles, slik at det må både lysbue og overstrøm til for utkobling. Merk at vi også har bærbar føler som skal bæres på når arbeidet pågår.

Se mindre og større applikasjonseksempler i dokumentene nedenfor.

Tilbehør (Options):
Føler type VA1 DA-6 (6m kabel) *)
Føler type VA1 DA-20 (6m kabel) *)
Føler type VA1 EH-6 (6m kabel / IP65) *)
Installasjonskit for flush montering VB 263
 

Se her for tilbehør til VAMP 120


 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE