CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

  • Basert på vernstandarder
  • Feilstedsindikering
  • Temperatursensor
  • Bærbar sensor
  • Doble tripkriterier (lys og strøm)
  • Kontinuerlig selvovervåking
  • Full selektivitet også i komplekse applikasjoner
  • Enkel å installere uten spesialverktøy
  • Bryterfeilvern inkludert

VAMP 221 finnes i to varianter: VAMP 221 og VAMP 221R. VAMP 221 har tre innganger for fasefeilstrømmer (I>), mens VAMP 221R har to innganger for fasefeilstrømmer (I>) og en inngang for jordfeilstrøm (Io>). VAMP 221/221R passer like bra til både høyspentanlegg og lavspentanlegg. Systemet er utbyggbart og gir selektive utkoblinger selv i kompliserte applikasjoner. Ved feil/trip viser VAMP 221/221R hvor feilen er i displayet. VAMP 221/221R har 4 tripreleer. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan en tilleggsenhet VAMP 4R med ytterligere 8 tripreleer legges til. Slaveenheten VAM 10L kan tilkobles 10 stk sensorer, 1 stk bærbar sensor og 1 stk temperatursensor.

Tilleggsenheter/Tilbehør (Options): Se beskrivelser i VAMP 221 manual nedenfor.


 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE