CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

             

VAMP 265 er en feltenhet som er spesielt beregnet som  differensialvern for både

  • Transformatorer
  • Generator/Trafo blokkobling
  • Motorer
  • Generatorer


 

Noen fordeler med avgangsenhetene fra VAMP:

  • Lokal-og fjernmanøver av 6 objekter (brytere)
  • Status / indikering av 8 objekter (brytere)
  • Måleverdier; alle strømmer og fasevinkler på opp-og nedside...
  • Elkvalitetmålinger; overharmoniske og THD strømmer.
  • Integrert ultrahurtig lysbuevern for økt sikkerhet og redusert skadeomfang (Option).
  • VAMPSET - Brukervennlig og gratis programvare for betjening og avlesning

Differensialvern for transformatorer, motorer og generatorer.
Transformator koblingsgruppe og tilpasning til strømtransformator omsetning programmeres i enheten. I tillegg til alle vernfunksjonene (se nedenfor) finnes også stort lettlest og programmerbart display med mange muligheter (for eks. enlinjeskjema, måleverdier), programmerbar logikk, feilskriver, hendelseslogg med mer. Alle parametere prgrammeres enten via tastaturet eller med VAMPSET.


VERNFUNKSJONER

- Differensialvern (87) Id> , Id>>
- Overstrømsvern, oppside (50/51) I> , I>>          
- Overstrømsvern, nedside (50/51) I> , I>> 
- Ubalanse, oppside (46) I2>
- Ubalanse, nedside (46) I2>
- Termisk overlastvern (49) T>

- Jordfeil, inngang 1 (50/50N) Io1> , Io1>> 
- Jordfeil, inngang 2 (50/50N) Io2> , Io2>>       
- 2nd harmonisk inrush funksjon (68)
- Bryterfeilvern (50BF)
- Integrert lysbuevern (50AR) (option) 
- Utløsekretsovervåking


 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE