CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

VAMP 96 - Mye mer enn et vanlig tavleinstrument

 • Måler alle strøm-og spenningsparametere
 • Måler alle effekt-og energiparametere
 • Registrerer maks-/gjennomsnitt og minverdier 
 • 3 fritt programmerbare digitale innganger
 • Programmerbar logikk
 • Programmerbart display
 • Programmerbart utgangsrele
 • Registrerer dipper, overspenninger
  (SAGS and SWELLS) samt harmoniske og THD
 • 8 fritt programmerbare parametere/nivåer
 • Registrerer jordfeil

VAMP 96 er det komplette instrument som gjør ekstern RTU unødvendig.

I tillegg til en mengde målinger registrerer VAMP96 en rekke hendelser som for eksempel jordfeil. Med sine mange kommunikasjonsalternativer kan VAMP96 integreres i overliggende kontrollsystem, eller brukes som frittstående enhet. Kommunikasjon kan skje via Modem (GSM/GPRS/Analog), TCP/IP og IEC60870-5-103, Modbus, Profibus, SPAbus, TCP/IP og DNP 3.0. Oppsett av parametere og avlesning av måleverdier kan skje med tastaturet i fronten, og vha VAMPSET som kan lastes ned gratis fra VAMP96 har 3 programmerbare digitale innganger og 1 programmerbar utgang.


 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE