CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

VAMP 96 - Mye mer enn et vanlig tavleinstrument

 • Måler alle strøm-og spenningsparametere
 • Måler alle effekt-og energiparametere
 • Registrerer maks-/gjennomsnitt og minverdier 
 • 3 fritt programmerbare digitale innganger
 • Programmerbar logikk
 • Programmerbart display
 • Programmerbart utgangsrele
 • Registrerer dipper, overspenninger
  (SAGS and SWELLS) samt harmoniske og THD
 • 8 fritt programmerbare parametere/nivåer
 • Registrerer jordfeil

VAMP 96 er det komplette instrument som gjør ekstern RTU unødvendig.

I tillegg til en mengde målinger registrerer VAMP96 en rekke hendelser som for eksempel jordfeil. Med sine mange kommunikasjonsalternativer kan VAMP96 integreres i overliggende kontrollsystem, eller brukes som frittstående enhet. Kommunikasjon kan skje via Modem (GSM/GPRS/Analog), TCP/IP og IEC60870-5-103, Modbus, Profibus, SPAbus, TCP/IP og DNP 3.0. Oppsett av parametere og avlesning av måleverdier kan skje med tastaturet i fronten, og vha VAMPSET som kan lastes ned gratis fra VAMP96 har 3 programmerbare digitale innganger og 1 programmerbar utgang.


 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE