CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

Ultrahurtig lysbuevern  

 

  • Ultrahurtig og sikker utkobling (7ms + brytertid)
  • Selektivt - Kobler ut bare feilbeheftet del
  • Begrenser skade på både personer og utstyr
  • Løsninger for små og store systemer

                    

I forbindelse med kortslutning / overslag i elektriske anlegg skapes en eksplosjonsartet varme-og trykkutvikling som kan forårsake katastrofale ødeleggelser på både personell og utstyr og det er viktig å få brutt "forsyningen" til feilstedet snarest mulig.
VAMP Oy er en av verdens ledende produsenter av ultra hurtig lysbuevern. I produktspekteret finnes løsninger for både store og små systemer. Ved hjelp av smarte logiske løsninger kan vi gjøre utkoblingen selektiv slik at bare den feilbeheftede anleggsdelen kobles bort, mens resten av anlegget er inntakt og i drift. For å gjøre utkoblingen sikker, kombinerer vi to kriterier: strøm og lysbue. 

VAMP 120
VAMP 120 er en hovedenhet for mindre og større systemer. VAMP 120 kan tilkobles 4 følere fordelt på 2 soner, som har hvert sitt triprele. For å oppnå ytterligere sikker utkobling, kan signal fra ekst...
Les mer
VAMP 121
VAMP 121 er en hovedenhet for mindre og større systemer. VAMP 121 kan tilkobles 10 følere fordelt på 1 sone, som har ett triprele. Merk at vi også har bærbar føler som skal bæres på når arbeidet pågå...
Les mer
VAMP 221
VAMP 221 finnes i to varianter: VAMP 221 og VAMP 221R. VAMP 221 har tre innganger for fasefeilstrømmer (I), mens VAMP 221R har to innganger for fasefeilstrømmer (I) og en inngang for jordfeilstrøm (I...
Les mer
VAMP 321

Les mer
 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE