CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging

VAMPSET
- Programvare for både parametere og feilskriver.
- Programvaren som gjør VAMP-produktene ennå mer brukervennlige.

Gratis prgramvare for betjening av alle VAMP enhetene

- Pålogging med passord for ulike tilgangsnivåer
- For nedlasting og opplasting av informasjon
- Grafiske vinkeldiagram
- Grafiske blokkerings-og utgangsmatriser
- Nedlasting og analysering av feilskriverfiler
- Online målinger som er spesielt nyttig under idriftsettelse
- Både online og offline modus
- RS232, RS485 og Ethernet kommunikasjon

   
 


 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE