CEE logo CEE CEE
CEE logo
cee
Tavleinstrument
Spenningskvalitet
Relevern
Tilstandskontroll
Testutstyr
Presisjons målere
Måletrafoer
Måleverdiomformere
Lysbuevern
Synkronisering
Nettberegninger
Panel instrumenter
PD Isolasjonsovervåking
Måling og Overvåking
Tilbehør

Søk
 

Innlogging


 Vi flytter / We are moving:

Fra 2. januar 2019 er vi på plass på ny adresse: Askerveien 61, 1384 Asker.
Our new address from January 2nd 2019 will be: Askerveien 61, 1384 Asker, Norway
.


 

In

fo

Nettanalyse

HDPQ Xplorer, PX5, PowerGuide og PowerVisa.
3 kraftige problemløsere fra Dranetz

PQube
Kanskje verdens minste 3-fase instrument for måling av spenningskvalitet og mye mer.
MEDCAL STII Compact.
3-fase analyseinstrument fra CESINEL som måler iht FoL
MEDCAL N
Kraftig 1-fase instrument fra CESINEL som måler iht FoL
ENCORE Series
Moduloppbygget system fra Dranetz for kontinuerlig måling av elkvalitet iht FoL.

Relevern

Vern og komplette feltenheter fra VAMP
Vern også for DIN-skinne montering fra Woodward
Uttrekkbare vernenheter fra ICE
Lysbuevern
Selektivt lysbuevern fra VAMP
Testutstyr
Testutstyr for reletest, brytertest, batteritest med mer fra ISA Srl

Testsystem
Testblokker for innfelling og for DIN-skinnemontering fra SecuControl
Måling og overvåking
Håndholdt måleinstrument / logger.
EP1 fra Dranetz
Energimåling med instrumenter fra DentInstruments
Tavleinstrumenter fra VAMP

 


 

Aktuelt:

 
Utviklet av Bysant as    
CEE